Katalogi

Zbiory Biblioteki Wydziału Orientalistycznego opracowywane są na bieżąco w  zautomatyzowanym systemie bibliotecznym: VTLS/Virtua.

Pozycje te dostępne są w katalogu internetowym pod adresem:

https://chamo.buw.uw.edu.pl/search/query?match_1=MUST&field_1=text&match_2=PHRASE&field_2=text&match_3=SHOULD&field_3=text&match_4=NOT&field_4=text&filter_loc=410000&theme=system

Starsze publikacje opracowane są również w katalogach kartkowych dostępnych na miejscu w bibliotekach.

Biblioteka Zakładu Japonistyki opracowuje swoje zbiory w specjalnym systemie dedykowanym.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.