Biblioteka Zakładu Sinologii

Biblioteka działa przy Zakładzie Sinologii WO. W bibliotece zgromadzono ok. 13000 woluminów książek oraz kilkaset egzemplarzy czasopism (obecnie nie prenumerujemy żadnych periodyków).

W skład księgozbioru wchodzą przede wszystkim książki dotyczące historii i literatury Chin (w tym przekłady), a także języka chińskiego, filozofii i kultury. Większość publikacji jest w języku chińskim; pozostałe są po polsku, angielsku i rosyjsku.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.