Biblioteka Zakładu Koreanistyki

Księgozbiór Biblioteki Zakładu Koreanistyki liczy obecnie ponad 8100 woluminów, z czego znakomita większość to książki w języku koreańskim.  Podzielony jest na kilkanaście działów, najliczniejszą cześć stanowią książki dotyczące literatury koreańskiej, w tym coraz bogatszy zbiór tłumaczeń na język polski.
Książki pochodzą przede wszystkim z darów instytucji koreańskich takich jak Korea Foundation czy Northeast Asian History Foundation. Z Korei nadsyłane są również regularnie tematyczne czasopisma w języku angielskim i koreańskim oraz materiały audiowizualne.

Księgozbiór jest sukcesywnie opracowywany w bazie NUKAT, wyszukiwanie wprowadzonych pozycji jest możliwe poprzez Katalog online bibliotek UW.

1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają pracownicy, studenci oraz doktoranci Wydziału Orientalistycznego posiadający ważną legitymację studencką, a także studenci innych wydziałów UW – w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu.
2. Biblioteka koreanistyczna wypożycza do 10 wol. do 30 dni studentom i słuchaczom studiów doktoranckich Wydziału Orientalistycznego,
3. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
–  książek z księgozbioru podręcznego,
–  publikacji wydanych przed 1945 r.,
–  prac dyplomowych.

Siedziba biblioteki:

ul. Hoża 69, I piętro, pok. 138; dojazd tramwajem nr 10, 17, 33 przystanek Koszykowa

Tu jest link do mapki:

https://goo.gl/maps/f25TfRWTUQ72