Biblioteka Zakładu Koreanistyki

Księgozbiór Biblioteki Zakładu Koreanistyki liczy obecnie ponad 8100 woluminów, z czego znakomita większość to książki w języku koreańskim.  Podzielony jest na kilkanaście działów, najliczniejszą cześć stanowią książki dotyczące literatury koreańskiej, w tym coraz bogatszy zbiór tłumaczeń na język polski.

Książki pochodzą przede wszystkim z darów instytucji koreańskich Download men gay porn video trailers He has an option to go cut wood alltakich jak Korea Foundation czy Northeast Asian History Foundation. Z Korei nadsyłane są również regularnie tematyczne czasopisma w języku angielskim i koreańskim oraz materiały audiowizualne.

Księgozbiór jest sukcesywnie opracowywany w bazie NUKAT, wyszukiwanie wprowadzonych pozycji jest możliwe poprzez Katalog online bibliotek UW.

1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają pracownicy, studenci oraz doktoranci Wydziału Orientalistycznego posiadający ważną legitymację studencką, a także studenci innych wydziałów UW – w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Osoby spoza Gwenanie Anal Sex In The Kitchen HD Porn VideoUniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu.
2. Biblioteka koreanistyczna wypożycza do 10 wol. do 30 dni studentom i słuchaczom studiów doktoranckich Wydziału Orientalistycznego,
3. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
–  książek z księgozbioru podręcznego,
–  publikacji wydanych przed 1945 r.,
–  prac dyplomowych.

Siedziba biblioteki:

ul. Hoża 69, I piętro, pok. 138; dojazd tramwajem nr 10, 17, 33 przystanek Koszykowa

Tu jest link do mapki: Fildena.it

https://goo.gl/maps/f25TfRWTUQ72 Webcam Girl: Free Teen Porn Video f9