Biblioteka Katedry Japonistyki

Biblioteka Katedry Japonistyki WO UW jest biblioteką naukową. Dysponuje jednym z większych zbiorów wydawnictw poświęconych Japonii i badaniom japonistycznym jakie można spotkać w Polsce. Książki i periodyki w języku japońskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim. Encyklopedie, słowniki, beletrystyka w oryginale i tłumaczeniach, opracowania naukowe i popularnonaukowe m.in. w dziedzinach takich jak: kultura dnia codziennego, historia kultury, antropologia, sztuki piękne, architektura, historia, estetyka, sztuki performatywne, socjologia, nauki polityczne, ekonomia, prawo, językoznawstwo, glottodydaktyka.

Na miejscu można skorzystać z elektronicznego katalogu. Zasoby biblioteki zostały częściowo zdygitalizowane.

Prawo do korzystania z Biblioteki mają studenci Katedry Japonistyki oraz pracownicy i  doktoranci Wydziału Orientalistycznego posiadający ważną kartę biblioteczną w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych należy przynieść rewers ze swojej biblioteki. Osoby spoza wydziału i UW mogą korzystać ze zbiorów wyłącznie na miejscu.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.