Biblioteka Zakładu Egiptologii

Biblioteka działa przy Zakładzie Egiptologii. W chwili obecnej biblioteka nie ma własnego bibliotekarza, dlatego z jej zasobów można korzystać za zgodą i podczas dyżurów pracowników zakładu.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.