Biblioteka Turkologii i Iranistyki

Biblioteka Turkologii i Iranistyki jest biblioteką Zakładu Iranistyki i Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej. Biblioteka Turkologii i Iranistyki gromadzi zbiory orientalistyczne z zakresu iranistyki i turkologii w dziedzinie nauk humanistycznych, takich jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, historia, filozofia, socjologia, etnologia, sztuka, nauki o polityce.

Księgozbiór Biblioteki Turkologii i Iranistyki liczy ponad 25 tysiące woluminów druków zwartych (w tym pokaźna liczba odbitek), ponad 450 tytułów czasopism, posiada też zbiory specjalne, jak prace magisterskie i licencjackie, mikrofilmy, kasety magnetofonowe i video, płyty CD i DVD, odbitki kserograficzne, mapy. Gromadzenie zbiorów rozpoczęło się w 1946 roku. Szczególne zasługi  jako organizatorka Biblioteki Turkologii i Iranistyki położyła mgr Alicja Wojtyńska-Leja, absolwentka turkologii, która zajmowała się zbiorami przez ponad czterdzieści lat.

Księgozbiór zawiera niewydzielone zbiory (nieposiadające osobnych ksiąg inwentarzowych) po zmarłych turkologach i iranistach – dr Stanisławie Płaskowickiej-Rymkiewicz (1914-1989), prof. Ananiaszu Zajączkowskim (1903-1970), prof. Janie Reychmanie (1910-1975), dr Wojciechu Henslu (1943-1997), dr Aleksandrze Dubińskim (1924-2002), dr Zygmuncie Abrahamowiczu (1923-1990), dr Barbarze Majewskiej (1928-1990), ponadto liczący prawie 1000 tytułów dar irański (znajdujący się w większości w depozycie Bibblioteki UW, w wolnym dostępie).

Warszawa, 13.09.2013

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.