Biblioteka Katedry Arabistyki i Islamistyki

Od 1969 r. przy Katedrze działa biblioteka, która gromadzi publikacje z zakresu arabistyki i islamistyki, pokrewnych specjalizacji orientalistycznych oraz nauk pomocniczych.

W chwili obecnej zbiory biblioteki liczą 15 tysięcy niezwykle cennych woluminów zarówno w języku arabskim jak i w językach europejskich.

W Bibliotece pracują: kustosz mgr Barbara Wrona oraz mgr Anna Kowal.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.