Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka Wydziału jest największą biblioteką orientalistyczną w Polsce. Pod koniec 1999 r. jej zbiory liczyły 194 205 woluminów, w tym 153 789 książek i 35 188 woluminów czasopism. Większość zbiorów jest przechowywana i udostępniana czytelnikom w bibliotekach zakładowych i katedralnych. W skład Biblioteki Wydziału Orientalistycznego wchodzą: Biblioteka Katedry Arabistyki i Islamistyki, Biblioteka Katedry Języków i Kultur Afryki, Biblioteka Katedry Azji Południowej, Biblioteka Zakładu Egiptologii, Biblioteka Zakładu Hebraistyki, Biblioteka Turkologii i Iranistyki, Biblioteka Katedry Japonistyki, Biblioteka Zakładu Koreanistyki, Biblioteka Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii), Biblioteka Zakładu Sinologii, Biblioteka Zakładu Wschodu Starożytnego.

Zbiory są corocznie wzbogacane o ok. 3 000 woluminów.

Z zasobów bibliotek mogą korzystać na miejscu wszyscy czytelnicy, na zewnątrz pozycje wypożyczane są tylko pracownikom i studentom wydziału oraz innym bibliotekom na podstawie zamówień międzyblibliotecznych.

Czytelnia udostępnia książki z księgozbioru podręcznego i księgozbiorów bibliotek zakładowych, a także zbiory bibliotek PAN, czasopisma oraz zbiory specjalne.

Kierownik Biblioteki Wydziału Orientalistycznego

mgr Małgorzata Wróblewska

e-mail: mwroblewska@uw.edu.pl

Kontakt:

Tel.: 22 55 20 858
e-mail: biblioteka.orient@uw.edu.pl

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.